THÔNG BÁO SLOGAN CHÍNH THỨC CHO BỆNH VIỆN, CÁC KHOA PHÒNG

Khoa Slogan
Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Kiểm soát chặt chẽ - Sức khỏe nâng cao
Khoa Nội – Phục Hồi Chức Năng Cải thiện chức năng -  Sớm về cộng đồng
Bệnh Nghề Nghiệp Sức khỏe hôm nay -  Niềm tin ngày mai
Khoa Cận Lâm Sàng Nâng cao chất lượng – Tạo dựng niềm tin
Chấn Thương Chỉnh Hình Chăm sóc tận tình – An toàn trên hết
Bàn Chân ĐTĐ Lấy sự hài lòng làm mục tiêu
 
Gây Mê Hồi Sức An toàn – Hiệu quả - Thân thiện
Chấn Thương Sọ Não An toàn – Chính xác – Tận tình – Hiệu quả
Khoa Khám Bệnh – Cấp Cứu Đón tiếp niềm nở - Phục vụ tận tình
Kế Hoạch Tổng Hợp Kế hoạch tốt – Quy trình chuẩn – Kiểm tra kỹ
Phẫu Thuật Chỉnh Hình Sức khỏe của bạn là niềm vui của chúng tôi
Phục Hồi Chức Năng Điều trị tận tâm – Nâng tầm chuyên nghiệp
Âm Ngữ Trị Liệu Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín.
Slogan bệnh viện:      Tận tình số 1 – Chất lượng hạng A
Đặt câu hỏi cho bác sĩ

back top