Hoạt động trị liệu

Hoạt động trị liệu

Là phương pháp sử dụng các dụng cụ tập luyện nhằm vào các chức năng sinh hoạt hằng ngày của người bệnh với mục đích nhằm gia tăng sự độc lập chức năng trong sinh hoạt cá nhân, công việc và giải trí, tăng cường sự phát triển và ngăn ngừa tàn tật. Hoạt động trị liệu cũng giúp người bệnh thích ứng với công việc hay môi trường bằng việc cải tạo môi trường cho phù hợp với tình trạng tàn tật của từng người bệnh để giúp họ đạt được sự độc lập tối đa và nâng cao chất lượng cuộc sống.


;

back top