Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành Phố Hồ Chí Minh
Banner Top
Tin tức | Tin Nội Bộ

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

Cập nhật: 2015-01-28 06:54:13 Xem: 4058

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

Phòng Kế toán - Tài vụ của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt              động tài chính kế toán của Bệnh viện.
I. Nhiệm vụ:
1.  Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức                      thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
2.  Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
3.  Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.
4.  Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách,                      vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.
5.  Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
6.  Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.
7.  Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.
II. Tổ chức:
1. Các bộ phận:
a. Thu chi ngân sách
b. Theo dõi viện phí.
c. Theo dõi tài sản.
d. Thủ quỹ.
2. Lãnh đạo
a. Trưởng phòng.
b. Phó Trưởng phòng.
Tin tức liên quan
Bình luận

Video Giới Thiệu

KHAI TRUONG DVCSVT
Đặt hẹn khám

viêm đại tràng, viêm đại tràng co thắt,đại tràng co thắt,hội chứng ruột kích thích (IBS), tiêu chảy, tiêu chảy cấp, nhiễm độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa