Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành Phố Hồ Chí Minh
Banner Top
Tin tức | Tin Nội Bộ

Phòng kế hoạch tổng hợp-chỉ đạo tuyến

Cập nhật: 2015-01-28 06:54:14 Xem: 4270

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các Khoa, Phòng.
 • Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

I. Nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các Khoa, Phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện.

6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của nhà nước.

7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

8. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

II. Công tác của phòng:

1. Công tác hành chánh

 • Quản lý con dấu, soạn công văn.
 • Lập danh sách thường trực toàn Bệnh viện.
 • Lập bảng tổng kết kiểm tra bệnh viện định kỳ.
 • Liên hệ công tác với Bệnh viện khác.
 • Thường trực giải quyết các vấn đề: xác nhận nằm viện, cấp y chứng, cấp giấy chứng nhận thương tích, cấp lại giấy ra viện…
 • Lập chỉ tiêu kế hoạch hằng năm cho các Khoa, Phòng
 • Cung cấp các loại báo cáo thống kê.
 • Hỗ trợ tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học.
 • Bảo quản Laptop

2. Công tác lưu trữ hồ sơ

 • Bảo quản và lưu trữ hồ sơ bệnh án.
 • Quản lý và lưu trữ thông tin của bệnh nhân
 • Cung cấp hồ sơ, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

3. Công tác chỉ đạo tuyến:

 • Liên hệ các địa phương, lập kế hoạch khám tuyến
 • Tham gia khám tại các địa phương
 • Điều phối lượng bệnh nhân đưa về Bệnh viện điều trị

 

Tập thể nhân viên phòng kế hoạch Tổng hợp

Tin tức liên quan
Bình luận
 • hân em muốn liên lạc với phòng kế toán tổng hợp thì liên hệ sđt nào vậy ạ
  Thích Phản hồi 2019-05-17 09:37:08

Video Giới Thiệu

KHAI TRUONG DVCSVT
Đặt hẹn khám

viêm đại tràng, viêm đại tràng co thắt,đại tràng co thắt,hội chứng ruột kích thích (IBS), tiêu chảy, tiêu chảy cấp, nhiễm độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa