Điều trị tích cực

Điều trị tích cực

Nội khoa

Điều trị tích cực với nhiệm vụ tổ chức trực cấp cứu 24/24h, cấp cứu  kịp thời, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nặng tại khoa và các khoa lâm sàng trong bệnh viện chuyển đến. Được bố trí nhân lực, giường bệnh, máy móc, trang thiết bị y tế cần thiết sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vào khoa bất cứ lúc nào.

;

back top