Thạc sỹ Trần Thái Học

Thạc sỹ Trần Thái Học

Vật lý trị liệu

Thạc sỹ Trần Thái Học

Trưởng khoa Phục hồi chức năng

Chức vụ:

Trưởng khoa Phục hồi chức năng

 

Chuyên ngành:

Vật lý trị liệu

back top