Lê Thị Thanh Xuân

Lê Thị Thanh Xuân

Chuyên viên Âm ngữ Trị Liệu

Lê Thị Thanh Xuân

Trưởng đơn vị Âm ngữ trị liệu

Chức vụ:

Trưởng đơn vị Âm ngữ trị liệu

 

Chuyên ngành:

Chuyên viên Âm ngữ Trị Liệu

Chuyên viên Âm ngữ Trị Liệu được cấp chứng chỉ của tổ chức Hanen Canada

back top