Bác sĩ Trịnh Thị Minh Tú

Bác sĩ Trịnh Thị Minh Tú

CKI chuyên ngành Phục hồi chức năng

Bác sĩ Trịnh Thị Minh Tú

Trưởng khoa Nội - PHCN

Chức vụ:

Trưởng khoa Nội - PHCN

 

Chuyên ngành:

CKI chuyên ngành Phục hồi chức năng

Sinh ngày 14/8/1976, Bác sĩ Trịnh Thị Minh Tú hiện đang học chuyên khoa II phục hồi chức năng tại Đại học Y Dược TP HCM. back top