Bác sĩ Trịnh Minh Tú

Bác sĩ Trịnh Minh Tú

CKII chuyên ngành Phục hồi chức năng

Bác sĩ Trịnh Minh Tú

Trưởng khoa Nội - PHCN

Chức vụ:

Trưởng khoa Nội - PHCN

 

Chuyên ngành:

CKII chuyên ngành Phục hồi chức năng

Bác sĩ Trịnh Minh Tú sinh ngày 14/8/1976, chuyên khoa II chuyên ngành Phục hồi chức năng. 

hiện là trưởng khoa Nội - PHCN bệnh viện 1A. Các chuyên gia khác

Cung cấp đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm và luôn tận tâm hỗ trợ bệnh nhân hết mình .

back top