Bác sĩ Trần Trường Sơn

Bác sĩ Trần Trường Sơn

CKII Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Trần Trường Sơn

Trưởng khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình

Chức vụ:

Trưởng khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình

 

Chuyên ngành:

CKII Chấn thương chỉnh hình

back top