Bác sĩ Trần Phương Nam

Bác sĩ Trần Phương Nam

Bác sĩ chuyên Khoa II Phẫu thuật tạo hình

Bác sĩ Trần Phương Nam

Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ

Chức vụ:

Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ

 

Chuyên ngành:

Bác sĩ chuyên Khoa II Phẫu thuật tạo hình

Họ và tên: TRẦN PHƯƠNG NAM
Ngày sinh: 27/4/1987
Nguyên quán: Quảng Bình
Trình độ chuyên môn: CKII Phẫu thuật tạo hình

back top