Bác sĩ Tạ Đức Luận

Bác sĩ Tạ Đức Luận

TS-CKII Gây mê hồi sức

Bác sĩ Tạ Đức Luận

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Chức vụ:

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

 

Chuyên ngành:

TS-CKII Gây mê hồi sức

Bác sĩ Tạ Đức Luận sinh ngày 5/9/1959.

Từ 12/2017 đến nay, Tiến sĩ- Bác sĩ Tạ Đức Luận đảm nhiệm vai trò trưởng khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM.back top