Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà

Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà

CKI Tạo hình thẩm mỹ

Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà

Trưởng khoa Bàn chân tiểu đường

Chức vụ:

Trưởng khoa Bàn chân tiểu đường

 

Chuyên ngành:

CKI Tạo hình thẩm mỹ

back top