Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh

Thạc sĩ - BS Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình

 

Chuyên ngành:

Thạc sĩ - BS Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh sinh ngày 16/11/1975. 

Quê quán: Bình Định

Hiện đang học Chuyên khoa II Chấn Thương Chỉnh Hình

back top