Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bác sĩ nội trú, CKI chuyên ngành Lão khoa

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bác sĩ khoa Bàn chân tiểu đường

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Bàn chân tiểu đường

 

Chuyên ngành:

Bác sĩ nội trú, CKI chuyên ngành Lão khoa

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Sinh ngày:  02/10/1986
Quê quán: Trà Vinh
Văn bằng chuyên môn:
-Bác sĩ  nội trú, CKI chuyên ngành Lão khoa (xếp loại giỏi).
-Chứng chỉ đào tạo Điện tâm đồ.
-Chứng chỉ đào tạo Siêu âm tim – mạch máu

​​​​​​​

back top