Bác sĩ Nguyễn Đăng Ngọc

Bác sĩ Nguyễn Đăng Ngọc

CKII ngoại chung

Bác sĩ Nguyễn Đăng Ngọc

Phó Giám Đốc

Chức vụ:

Phó Giám Đốc

 

Chuyên ngành:

CKII ngoại chung

Các chuyên gia khác

Cung cấp đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm và luôn tận tâm hỗ trợ bệnh nhân hết mình .

back top