Bác sĩ Ngô Anh Tuấn

Bác sĩ Ngô Anh Tuấn

Thạc sĩ - BS Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Ngô Anh Tuấn

Trưởng phòng Tổ chức

Chức vụ:

Trưởng phòng Tổ chức

 

Chuyên ngành:

Thạc sĩ - BS Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Ngô Anh Tuấn sinh năm 1985, Thạc sĩ - Bác sĩ Chấn Thương Chỉnh Hình


back top