Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phúc

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phúc

CKI Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phúc

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình

 

Chuyên ngành:

CKI Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phúc, sinh ngày 7/5/1971 

Quê quán: Quảng Nam

Hiện đang học Chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình

Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi khớp

Chứng chỉ Phẫu thuật thay khớp

back top