Bác sĩ Đoàn Văn Thanh

Bác sĩ Đoàn Văn Thanh

Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Đoàn Văn Thanh

Trưởng khoa Cận Lâm Sàng

Chức vụ:

Trưởng khoa Cận Lâm Sàng

 

Chuyên ngành:

Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Đoàn Văn Thanh sinh ngày 06/03/1964

Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh - Trưởng khoa Cận Lâm Sàng

Các chuyên gia khác

Cung cấp đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm và luôn tận tâm hỗ trợ bệnh nhân hết mình .

back top