Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh

Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh

CKII Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh

Giám đốc bệnh viện 1A

Chức vụ:

Giám đốc bệnh viện 1A

 

Chuyên ngành:

CKII Chấn thương chỉnh hình

back top