Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh

Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh

TS-CKII Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh

Giám đốc bệnh viện 1A

Chức vụ:

Giám đốc bệnh viện 1A

 

Chuyên ngành:

TS-CKII Chấn thương chỉnh hình

back top