Bác sĩ Đinh Văn Thủy

Bác sĩ Đinh Văn Thủy

CKII Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Đinh Văn Thủy

Trưởng Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Chức vụ:

Trưởng Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

 

Chuyên ngành:

CKII Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Đinh Văn Thủy sinh ngày 22/2/1957

Bác sĩ chuyên khoa II chấn thương chỉnh hình, chuyên khoa I ngoại tổng quát. Là 1 trong các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chân thương chỉnh hình tại TP HCM

back top